นักศึกษา รหัส 61xxx สามารถกดสมัครสหกิจศึกษาได้ ที่นี่ คลิก

สมัครสหกิจศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะสมัครฝึกงานภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คลิก

ขึ้นตอนการฝึกงาน และอื่น ๆ

สถิตินักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งหมด นักศึกษาสามารถดูข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ ที่นี่

สถิตินักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งหมด

หนังสือบันทึกข้อความ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ ม.อ.  Download ประกาศ  

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่  

More From: ข่าวสารสหกิจศึกษา

ประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่สหกิจศึกษา

แนะนำการสมัคร และที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

psu  fms  coop sou 
 tace  wace  Capture