นักศึกษา รหัส 63 เปิดรับระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2566

สมัครสหกิจศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะสมัครฝึกงานภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 คลิก

ขึ้นตอนการฝึกงาน และอื่น ๆ

สถิตินักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งหมด นักศึกษาสามารถดูข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ ที่นี่

สถิตินักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งหมด

**NEW**  ชั่วโมงอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา นักศึกษา รหัส 62  ดูรายละเอียดที่นี่ คลิก ...

ปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียด คลิกที่นี่   

More From: ข่าวสารสหกิจศึกษา

 

ประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่สหกิจศึกษา

แนะนำการสมัคร และที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

psu  fms  coop sou 
 tace  wace  Capture