นักศึกษา รหัส 61xxx สามารถกดสมัครสหกิจศึกษาได้ ที่นี่ คลิก

สมัครสหกิจศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะสมัครฝึกงานภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คลิก

ขึ้นตอนการฝึกงาน และอื่น ๆ

สถิตินักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งหมด นักศึกษาสามารถดูข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ ที่นี่

สถิตินักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งหมด

การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ชั่วโมง (นักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต้องผ่านการอบรมทุกคน)

ด้วย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2564 ทุกคน
จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมเรียนรายวิชา กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 6 ชั่วโมง ที่ https://mooc.psu.ac.th/psumooc-0049/ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2564

โดยให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน (ขั้นตอนสำหรับนักศึกษา)

 

 Page 2

 

หนังสือบันทึกข้อความ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

covid

covid2

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

4 1

4 2

 

การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ชั่วโมง (นักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต้องผ่านการอบรมทุกคน) ด้วย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สำนักการศึ...

หนังสือบันทึกข้อความ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่  

More From: ข่าวสารสหกิจศึกษา

ประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่สหกิจศึกษา

แนะนำการสมัคร และที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

psu  fms  coop sou 
 tace  wace  Capture