กำหนดการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา

Screen Shot 2565 03 17 at 113639

1. สก.น 02 ให้จัดถึงสหกิจศึกษา ผ่านลิงค์ https://forms.office.com/r/X7yjFxhNT2 เท่านั้น

 

Screen Shot 2565 03 17 at 113649

2. สก.น 03 ส่งที่อาจารย์สหกิจศึกษา ภายในสัปดาห์ที่ 1  (ขึ้นอยู่กับอาจารย์สหกิจศึกษาแต่ละท่าน จะให้ส่งช่องทางใด)

 

Screen Shot 2565 03 17 at 113924

3. สก.น 04 ส่งที่อาจารย์สหกิจศึกษา ภายในสัปดาห์ที่ 3-4  (ขึ้นอยู่กับอาจารย์สหกิจศึกษาแต่ละท่าน จะให้ส่งช่องทางใด)

 

Screen Shot 2565 03 17 at 113930

4. สก.น 05 นักศึกษาทำการประเมินคุณภาพสถานประกอบการ ผ่านลิงค์ https://bit.ly/3Epbl6Lโดยจะเปิดให้ประเมินได้ภายในสัปดาห์สุดท้าย

 

Screen Shot 2565 03 17 at 113939

5. สถานประกอบการทำการประเมิน โดยส่งถึงอาจารย์สหกิจศึกษา หรือนักศึกษาจะถือนำมามอบ ก็ได้